Blog Archives

Tái cấu trúc vs Tái lập – Nguyễn Hữu Long

Published 3 years ago in Kinh Doanh - 0 Comments
Tái cấu trúc vs Tái lập - Nguyễn Hữu Long

Đây là 2 định nghĩa mà các nhà quản trị cần phải bân biệt rất chính xác, để khi tiến hành triển khai mới có được kết quả như mong muốn. Đây là bài viết đầu tiên mà tôi được đọc của TS Nguyễn Hữu Long – Một chuyên gia tư vấn đề Tái cấu trúc, Tái lập Doanh nghiệp của Công ty BDSC. Đính kèm bài viết là slide “Tái lập doanh nghiệp là gì?”  của BDSC tại Hội thảo Tái cấu trúc được tổ chức cuối năm 2010 – download tại đây.

“Cần phải tái cấu trúc thôi!”, “Cần phải tái lập thôi!” – đó là những câu mà nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cả nhân viên thường thốt lên trong thời gian gần đây khi gặp những khó khăn, trở ngại trong công tác quản lý, điều hành hoặc khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp phải những khó khăn, đình trệ.

Tái cấu trúc (Restructuring) và “Tái lập” (Re-engineering / Recreating) được nhiều người hiểu một cách chung chung là quá trình thực hiện những thay đổi căn bản trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Đôi khi, những từ này được hiểu lẫn lộn với nhau và bản thân từng từ cũng có rất nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến khi tiến hành thực hiện, cách làm khác nhau, kết quả đem lại khác nhau, tạo ra những cuộc tranh luận bất tận giữa các chuyên gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin chia sẻ quan điểm và cách nhìn rõ nét hơn về các cụm từ đang là “mốt thời thượng” này.

Tái cấu trúc

“Restructuring” (thường được dịch là “tái cấu trúc”) là quá trình tổ chức (re-organize), sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, tái cấu trúc có thể chỉ nhằm vào mục tiêu là đạt được sự “cải thiện vận hành” ở một mảng nào đó trong tổ chức, doanh nghiệp

Một chương trình tái cấu trúc toàn diện sẽ bao trùm hầu hết các lĩnh vực như  cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành; các hoạt động và các quá trình;  các nguồn lực khác của doanh nghiệp. Tái cấu trúc cũng có thể được triển khai “cục bộ” tại một hay nhiều mảng của doanh nghiệp (tài chính, nhân sự, bán hàng, sản xuất…) nhằm đạt mục tiêu là nâng cao “thể trạng” của bộ phận đó.

Tái lập

“Re-engineering” (được một số người dịch là “tái lập”) là quá trình thiết kế lại (redesign) tận gốc các quá trình (processes) trong doanh nghiệp, đặc biệt là các quá trình kinh doanh (business processes) nhằm giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Mục tiêu của “re-engineering” là tạo ra những quy trình được thiết kế lại tốt hơn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, cũng dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi nói đến khái niệm “recreating” (đây mới đúng nghĩa là “tái lập”) thì mọi việc trở thành khác đi. Một quá trình tái lập đúng nghĩa và trọn vẹn phải bao gổm ít nhất ba bước chính sau:

 1. Tư duy lại (Rethinking)
 2. Thiết kế lại (Redesigning)
 3. Xây dựng lại (Rebuilding)

“Tư duy lại” là “suy ngẫm” lại” về môi trường, thị trường và doanh nghiệp.

Môi trường là môi trường mà doanh nghiệp đang tồn tại hoặc sẽ hướng đến, bao gồm các yếu tố vĩ mô như chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội, công nghệ…Thị trường là thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm dung lượng của thị trường, mức tăng trưởng, xu hướng tiêu dùng, phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu, các tác lực ảnh hưởng (sản phẩm thay thế, đối thủ tiềm năng và hiện tại, sức ép từ khách hàng, sức ép từ nhà cung cấp…), thương hiệu, hệ thống phân phối… Doanh nghiệp là chính bản thân doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị, các nguồn lực, hoạt động, quá trình…

Khi “tư duy lại”, chúng ta cần thu thập và phân tích rất kỹ những thông tin của môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp để đến có những  giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. Kết quả của “tư duy lại” có thể là một trong các phương án sau:

 • Tiếp tục các bước tiếp theo, tức thiết kế lại, xây dựng lại;
 • Chuyển đổi ngành nghề, loại hình hoạt động;
 • “Án binh bất động” – tạm thời chưa làm gì;
 • Tái cấu trúc (restructuring);
 • Rút lui từng phần hay toàn bộ (exit strategy).

“Thiết kế lại” là “vẽ” lại toàn bộ bức tranh tổng thể và chi tiết về doanh nghiệp, đi từ triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi, văn hóa doanh nghiệp, mục tiêu, định hướng chiến lược, chiến lược công ty… đến xuống tận dưới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý điều hành, các hoạt động, quá trình, các nguồn lực…. “Thiết kế lại” là để cho ra đời một “bản vẽ kiến trúc” mới ưu việt hơn cho tòa nhà doanh nghiệp dự trên cơ sở những phân tích có được trong quá trình “tư duy lại” ở trên.

“Xây dựng lại” là tiến hành xây dựng lại tòa nhà doanh nghiệp theo đúng thiết kế mới đã lập. Đây là một quá trình “lâu dài và gian khổ”, đòi hỏi sự cam kết rất cao từ phía lãnh đạo doanh nghiệp cũng như sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của toàn thể cán bộ, nhân viên.  Kết quả của quá trình “xây dựng lại” phụ thuộc rất nhiều vào “vật liệu”, “trang thiết bị” xây lắp,  con người, “phương pháp thi công”… Vì vậy, nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban, bộ phận và cần có những con người am hiểu cách thức xây dựng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Như vậy, có thể nói “tái cấu trúc” là một phần của quá trình tái lập,  chủ yếu chỉ đi vào mục tiêu “nâng cao thể trạng” của doanh nghiệp trên nền tảng hiện có,  trong khi đầu ra của tái lập là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp, bao gồm đích đúng, con đường đúng, phương tiện đúng dựa trên một nền tảng có thể hoàn toàn mới.

Tương tự như việc “tái cấu trúc” một khách sạn chỉ là chỉnh trang, sơn sửa lại phòng ốc, bổ sung, thay mới trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lại nhân viên hoặc thay đổi người, cải tiến cung cách phục vụ…vẫn để kinh doanh khách sạn tốt hơn. Trong khi đó “tái lập” một khách sạn có thể dẫn đến việc chuyển đổi công năng (ví dụ thành cao ốc văn phòng, làm trung tâm dạy ngoại ngữ), tái cấu trúc, sửa sang lại,  hoặc chỉ đơn giản là bán nó đi để làm việc khác.

Khởi nghiệp và những điều quan trọng phải quan tâm

Published 3 years ago in Kinh Doanh - 0 Comments
Khởi nghiệp và những điều quan trọng phải quan tâm

Đây là bản tóm tắt về chương trình mà tôi cùng các thành viên trong cộng đồng IPL mổ xẻ vào chiều ngày 17/4/2011 tại Cafe Ngũ Cung (click để xem hình kích thước lớn).

Nội dung chủ yếu xoay quanh các câu hỏi sau:

 • Khởi nghiệp là gì?
 • Người ntn gọi là khởi nghiệp? Phân biệt với sáng lập, nhà đầu tư, giám đốc, …?
 • Tại sao bạn đã, đang và có ý định khởi nghiệp?
 • Những điều kiện cần có của một người khởi nghiệp?
 • Khởi nghiệp những điều chưa bàn?

Tài liệu tham khảo, down tại đây:

 • Entrepreneurship – Anh Ngọc Hiếu
 • Vật Giá – Anh Hoàng Ngọc Diệp
 • Google search
>