Bồng bồng

Tên khác Tên thường gọi: Bồng bồng, Phất dũ sậy, Phất dũ lá hẹp, Cây...