Tag Archives for " Văn hóa doanh nghiệp "

11 – Văn Hóa Doanh Nghiệp – Tổng quan

11 - Văn Hóa Doanh Nghiệp - Tổng quan

Hôm đó chúng tôi được làm việc với thầy Giản Tư Trung từ 8h30 sáng cho đến khoảng 10h30 tối. Có thể nói món này tôi đã được tiếp xúc, cũng đã sử dụng nó từ rất lâu nhưng ở dưới dạng vô thức. Qua bài trao đổi của thầy, đã giúp tôi có một […]

Tiếp tục đọc

11 – Văn Hóa Doanh Nghiệp – Prework

Nhà lãnh đạo vĩ đại coi Văn Hóa Doanh Nghiệp cao hơn Doanh Nghiệp của họ!

“Văn hóa là toàn bộ những tri thức, những tín ngưỡng, những nghệ thuật, những giá trị, những luật lệ, phong tục và tất cả những năng lực và tập quán khác mà con người với tư cách thành viên của xã hội nắm bắt được” Edward B. Tylor – 1871 Nói đến văn hóa, […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!