Tag Archive

Tag Archives for " Tư duy lại tương lai "

Điểm sách – Tư duy lại tương lai

“Rethinking the future” là một quyển sách hàm chứa trong nó một khối lượng kiến thức rất uyên bác của những giáo sư đầu ngành. Tại thời điểm này – năm 2009, người đọc có cảm nhận nhiều quan điểm của người viết là hiển nhiên. Tuy nhiên xét tại thời điểm quyển sách được […]

Tiếp tục đọc