Tag Archive

Tag Archives for " Steve Jobs "

Vĩnh biệt Steve Jobs

Đối với tôi, ông luôn là một người thầy vĩ đại. Những triết lý về con người và cuộc đời của ông được cô đọng qua 3 câu truyện trong bài diễn văn tại Đại học Stanford năm 2005. Chuyện thứ nhất là về việc kết nối các dấu chấm Tôi bỏ trường Reed College […]

Tiếp tục đọc