Tag Archive

Tag Archives for " Quản trị cuộc đời "
2

Quản trị bản thân – Peter F. Drucker

Đây là bản dịch từ Managing Oneself của bác Peter F. Drucker do Phạm Phước – một học viên của lớp IPL1 biên dịch. Quả thực, đây là một bài viết rất hay về chủ đề Quản trị bản thân (hay có thể hiểu nôm na, nó là một phần của Quản trị cuộc đời). […]

Tiếp tục đọc
9

02 – Con đường của tôi

Trước đây tôi đã “liều mạng” nghiên cứu và tìm hiểu về Life Management. Cũng có một số cơ hội để nghe các bận đàn anh đi trước chia sẻ thế nhưng còn rất nhiều vấn đề mà tôi chưa giải quyết được. Trong các lần chia sẻ đó, có 2 cách tiếp cận mà […]

Tiếp tục đọc

02 – Quản trị cuộc đời – Giá trị cốt lõi vs Kỹ năng sống

5. Core values Hay còn gọi là giá trị nền tảng(hệ giá trị/triết lý sống/ …) Cách tiếp cận khác nhau: – Sở kỷ bất dục, vật thi ư nhân – Khổng Tử – Khi muốn ai làm gì đó, hãy đứng ở vị trí của họ và nghĩ giúp họ rằng: What’s in it […]

Tiếp tục đọc

02 – Quản trị cuộc đời – Vision vs Mision

Hôm thứ 7 và CN hoạt động + ăn chơi tưng bừng quá -> hôm nay mới có thời gian viết tiếp. Mới học xong buoi đầu tiên về Hệ thống Quản Lý Doanh Nghiệp phê quá, nhưng phải để thứ 4 vậy. Mission to day, là hoàn thành bài tổng hợp về Life Management […]

Tiếp tục đọc
10

02 – Quản trị cuộc đời – Tổng quan

Sau buổi xem “voi” của 6 “nhóm thầy mù” + 1 “sư phụ mù”, chúng tôi được chia sẻ về Quản trị cuộc đời một cách cụ thể và khoa học nhất từ trước đến giờ(theo đánh giá chủ quan của tôi).
Quản trị cuộc đời, “sư phụ mù” kết luận có 5 “món”, nhưng “đệ tử mù” đã tách hẳn ra thành 6 “món” đó là “Hiểu rõ năng lực bản thân”(được tách ra từ “Năng lực cốt lõi”)

Tiếp tục đọc
2

02 – Quản trị cuộc đời – Các khái niệm

Đối với 1 cá thể nhỏ, 1 tập thể nhỏ => kô cần hệ thống lý luận. Nhưng, đối với 1 cuộc đời lớn, 1 tập thể lớn -> cần phải có 1 hệ thống lý luận tốt. Đó là lý do tại sao, chúng tôi được nghiên cứu và rèn luyện về tư tưởng, […]

Tiếp tục đọc
1

02 – Quản trị cuộc đời – Thảo luận nhóm

Về life management hay life plan, trước đây tôi đã “liều mạng” nghiên cứu và tìm hiểu khá nhiều thông tin. Cũng có nhiều cơ hội để nghe các bận đàn anh đi trước chia sẻ thế nhưng còn rất nhiều vấn đề mà tôi chưa giải quyết được.
Qua 2 môn học: bàn về sự học và life management cộng thêm việc luộc 1 đống sách. Hiện tại đã có 1 hệ thống mới hoàn toàn và tổng hợp lại toàn bộ về các kiến thức trước đây + các kiến thức mới. Tôi sẽ chia sẻ qua từng buổi học và sẽ có tổng kết cuối cùng = bài thu hoạch sau môn học này.

Tiếp tục đọc