Tag Archives for " Quản trị bản thân "

Quản trị bản thân – Peter F. Drucker

Peter Drucker

Đây là bản dịch từ Managing Oneself của bác Peter F. Drucker do Phạm Phước – một học viên của lớp IPL1 biên dịch. Quả thực, đây là một bài viết rất hay về chủ đề Quản trị bản thân (hay có thể hiểu nôm na, nó là một phần của Quản trị cuộc đời). […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!