Tag Archives for " PDCA "

PDCA – Deming – Nguyễn Hữu Long

Plan Do Check Act

Vòng tròn quản lý chất lượng (PDCA cycle) do W.E. Deming (1900-1993) – người được xem là cha đẻ của quản lý chất lượng đặt nền móng. Ông sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo túng. Sau này, khi đã trở thành một chuyên gia, ông luôn chống lại những lề thói lãng phí từ […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!