Tag Archives for " Pay it forward "

Pay it forward!

Pay it forward!

He he! Khóa học thật tuyệt vời. Từ giờ sẽ tổng hợp lại toàn bộ kiến thức trong quá trình học và share cho tất cả mọi người. Trước hết là cái lịch học và 1/4 khối lượng sách sẽ phải đọc! 😐 Hình: 45 quyển sách phải đọc trong môn của thầy GTT!

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!