Tag Archives for " Ninomaxx "

Top talk – Ninomaxx, DG Corp, GreyFinders

Published in IPL , Top Talk - 0 Comments
Top talk

Buổi trao đổi ngày hôm nay rất thú vị, được tiếp cận các quan điểm khác nhau của các đại ca có các background khác nhau. Anh Việt Anh thẳng thắn và hổ báo. Anh Thanh Sang bài bản, vững chắc. Anh Định Quốc bụi và dân dã! ^^

>