Tag Archives for " Kế toán cho lãnh đạo "

05 – Kế toán cho lãnh đạo – Tổng quan

05 - Kế toán cho lãnh đạo - Tổng quan

He he, môn học này rất hay, nếu biết tận dụng => có thể đọc được rất nhiều các thông tin tổng quan và chiến lược của 1 doanh nghiệp, hay 1 tập đoàn thông qua nó. Rất nhiều các vấn đề nó thể hiện theo nhiều chiều khác nhau và quan trọng nhất nó […]

Tiếp tục đọc

05 – Kế toán cho lãnh đạo – Prework

05 - Kế toán cho lãnh đạo - Prework

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán Mục đích Qua chuyên đề này, học viên có thể: § Giải thích được ý nghĩa và vai trò của công tác kế toán trong doanh nghiệp § Trình bày các khái niệm kế toán cơ bản § Nêu các nội dung của công việc kế toán […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!