Tag Archives for " Iso "

03 – Hệ thống quản lý doanh nghiệp – ISO 9001-2008

03 - Hệ thống quản lý doanh nghiệp - ISO 9001-2008

He he! Nhân dịp nghiên cứu về ISO, vật vã mãi mới đủ các tài liệu về nó -> tiện thể giới thiệu mọi người. Download tại đây, Tài liệu bao gồm: 1. Tài liệu tổng quan về ISO – tiếng Việt, file: Tong Quan ISO.doc 2. Tài liệu giới thiệu chung về ISO – […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!