Tag Archive

Tag Archives for " Đặng Lê Nguyên Vũ "

Top Talk – Anh Vũ Trung Nguyên vs Anh Thắng Đồng Tâm

Anh Vũ Trung Nguyên, người mà mình có chia sẻ với BGV là người mà mình muốn gặp gỡ nhất. Có tìm hiểu rất nhiều thông tin về anh trên internet, cảm nhận trước khi được gặp mặt: – Ở anh có sự quyết liệt rất ghê gớm: dám nghĩ – dám làm -> cái […]

Tiếp tục đọc