Tag Archives for " Chân dung lãnh đạo "

04 – Chân dung lãnh đạo – Đề án

Published in IPL - 0 Comments

Đây là đề án mà tôi cùng nhóm (Vũ Bằng, Đăng Khoa, Phương Nhi, Hồng  Phương, Hương Thư) thực hiện khi kết thúc chủ đề “Chân dung lãnh đạo”. MỞ ĐẦU Đề tài “lãnh đạo” vốn được xem là một trong vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi suy cho cùng sự thành công […]

04 – Chân dung lãnh đạo

Published in IPL - 1 Comment
04 - Chân dung lãnh đạo

Phần 1 là quan trọng và khối lượng kiến thức nhiều nhất, nếu clear được các định nghĩa và tư tưởng trong phần 1 => các phần sau sẽ rất đơn giản. 1.Leader là ai? Là gì? 2.Công việc của leader? 3.Tố chất của 1 leader giỏi? Tài năng? 4.Kien thức của leader giỏi?(2W1H → […]

>