Tag Archive

Tag Archives for " cảm xúc "

Note for two day of weekend

Hoàn thành 2 ngày cuối tuần bận rộn nhưng vui 😀 Sáng thứ 7,Vẫn phải đến cty, nhưng Nó được phép nằm nghe nhạc muộn hơn mà không phải dậy nấu cơm. Một sáng thứ 7 khá thoải mái, đến cty, được anh Chân dài mua cho 100 bông hoa hồng, sướng….Thế nào nhỉ, lần […]

Tiếp tục đọc