Tag Archives for " Cách nghĩ để thành công "

Điểm sách – Cách nghĩ để thành công

Nội dung Think & Grow Rich

Trước hết tôi sử dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp lại quyển sách “Think & Grow Rich” Quyển sách “Think & Grow Rich” về các tư tưởng cơ bản cũng không khác nhiều lắm so với các quyển sách tôi đã được đọc, nó chỉ thể hiện lại dưới một cách nhìn khác. […]

Tiếp tục đọc
>
error: Website được bảo vệ !!