Tag Archive

Tag Archives for " Bí quyết hóa rồng "
1

Điểm sách – Bí Quyết Hóa Rồng

Việc thay đổi một đất nước Singapore từ nghèo nàn, lạc hậu, dân trí thấp để trở thành một con rồng tại Châu Á như ngày nay. Lý Quang Diệu và ekip của mình đã thay đổi chính bản thân mình, thay đổi gia đình mình và sau đó là thay đổi cả đất nước […]

Tiếp tục đọc