Thước đo của một người “trưởng thành”

Thước đo của một người

Đây là các chỉ số của một người “trưởng thành” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng mà thầy Giản Tư Trung đã cung cấp cho chúng tôi:

1. Sách:

– Trong cuộc đời, bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách?
– Sách nào?
– Có đáng để đọc hay kô?
– Bạn học được gì trong những quyển sách đó?

2. Thầy:

– Trong cuộc đời, bạn có bao nhiêu người thầy?
– Đó là những ai?
– Và bạn học được những gì từ họ?

3. Kinh nghiệm:

– Trong cuộc đời bạn đã xảy ra bao nhiêu vấn đề?
– Đó là những vấn đề nào?
– Thành công hay thất bại?
– Và bạn học được gì từ những vấn đề đó?

4. Nhân vật

– Bạn có hay gặp gỡ, giao lưu với những người được xã hội nể trọng hay kô?
– Khoảng bao nhiêu người bạn đã được gặp?
– Và bạn học được gì từ họ?

5. Internet:

– Bạn hay thường vào web kô?
– Bạn hay vào những trang nào?
– Bạn có hay lên trên đó lấy thông tin kô? Và lấy nó như thế nào?

Thước đo sự trưởng thành của một con người là trình độ tư duy nhận thức và ự trải nghiệm chứ không phải tuổi tác.

Truong Du

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

Click vào đây để lại Phản Hồi

Vui lòng nhập thông tin:

error: Website được bảo vệ !!