Mào gà

Tên khác Tên thường gọi: Mào gà, Bông mồng gà đỏ, kế quan hoa, kê...