Tag Archives: vi thuoc hoang tinh

Hoàng tinh

Tên khác Tên thường gọi: Mễ phủ, cây Cơm nếp, Kim thị hoàng tinh, Cứu hoang thảo, Hoàng tinh Tên khoa học: Rhizome polygonati Tên thực vật: 1. Polygonatum sibiricum Red.; 2. Polygonatum cyrtonema Hua; 3. Polygonatum kingianum Coll., et Hemsl. Cây Hoàng tinh (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá […]