Đậu cọc rào

Tên khác Tên thường gọi: ba đậu mè, dầu lai, ba đậu nam, dầu mè,...