Tag Archives: Ngật lực gìa (Nhật Hoa Tử Bản Thảo)

Bạch truật

Tên khác Tên gọi khác: Vị thuốc Bạch truật còn gọi Truật, Ruật sơn kế (Bản Kinh), Sơn khương, Sơn liên (Biệt lục),Dương phu, Phu kế , Mã kế (Bản Thảo Cương Mục), Sơn giới, Thiên đao (Ngô-Phổ bản thảo), Sơn tinh (Thần Dược Kinh), Ngật lực già (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Triết truật […]