Gối hạc

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là kim lê, bí dại, phi tử, mũn,...