3

4-H – Chiến lược sống (Life strategies)

Đây là công cụ quản lý, định hướng phát triển kỹ năng sống tổng thể cho một con người do anh Hoàng Trọng Nghĩa sau một thời gian lọ mọ tìm ra -> chia sẻ cho tôi với anh Đặng Quang Đức. Các nội dung tiếng Việt là do anh Đức dịch từ nguyên bản tiếng Anh (hiện tại bản tiếng Anh đã bị thất lạc, tôi có lọ mọ tìm lại nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thấy). Để tìm hiểu nhiều hơn về 4-H các bạn có thể vào đây.

4H quản trị cuộc đời

4H quản trị cuộc đời

4-H

4H Details Skills Cấp độ cần trải qua
HANDS Giving Community service Volunteering Xây dựng cộng đồng, sau Level 1.
Leadership Level 6
Responsible Citizenship Level 6
Contribution to Group Effort Teamwork 3 – quỹ giá trị của đội
Working Marketable Skills Level 5 – Công cụ marketing
Teamwork Teamwork 1, 2
Self-Motivation Level 5 – Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
HEALTH Being Self-Esteem Level 6
Self-Responsibility Level 6
Character Level 5
Managing Feelings Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
Self-Discipline Level 6
Living Healthy Lifestyle Choises Level 6
Stress management Level 2
Disease Prevention Level 6
Personal Safety Level 6
HEAD Thinking Learning to Learn Level 2 – Tư duy 2
Decision making Level 2 – Tư duy 2 bonus
Problem solving Level 2 – Tư duy 2 bonus
Critical Thinking Level 2 – Tư duy 2 bonus
Service Learning Tư duy 2 – Những công cụ mạnh
Managing Goal Setting Level 4
Planing/Organizing Level 5
Wise use of resources Level 6
Keeping records Level 3 – Tư duy 2
Resililency Level 4 – Tư duy 1, 2, 3
HEART Relating Communication Level 4
Cooperation Teamwork 1, 2, 3
Social Skills Level 5
Conflict Resolution Level 3
Accepting Differences Level 3
Caring Nurturing Relationships Level 5
Sharing Level 5
Empathy Level 5 – Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
Concern for others Level 6

Level Detail

Nội dung các level Các mục tiêu
Mục Nội dung soft skills Mục tiêu cần đạt được
Level 0 Triết lý 4H – Dịch và làm rõ Biết được triết lý để học tập, tham gia rèn luyện các thành phần của triết lý một cách cố gắng nhất, hăng hái nhất,cảm nhận được sự khác biệt và tầm quan trọng của soft skills.
Level 1 Planning your life – Chiến lược sống Tự xác định được mục đích sống của mình, tự biết là còn rất nhiều công cụ khác phải học trong cuộc sống nếu muốn đạt được mục đích đó, thay đổi thái độ trong việc nhìn mọi người và vấn đề.
Tư duy 1 – Làm quen với các công cụ mềm Hiểu được công cụ mềm là gì, sử dụng được 1 số các công cụ đó ở mức độ có hiệu quả.
Giao tiếp 1 – Căn bản Tự tin hơn trong việc nói chuyện với mọi người, nắm được các cơ chế điều khiển việc giao tiếp và lắng nghe của bản thân.
Teamwork 1 – Xây dựng đội Mục đích, giá trị, tầm nhìn và các công cụ cho một đội làm việc hiệu quả; Biến nhóm thành một đội thật sự.
Teambuilding 1 – Picnic nội thành Xả stress và gia tăng giá trị cộng đồng đối, biết được một số trò chơi ứng dụng kỹ năng mềm.
Level 2 Quản lý stress Hiểu được cơ chế sinh ra stress, điểu khiển cơ chế đó và quản lý các tình trạng căng thẳng gây ra stress.
Thuyết trình 1 – Tâm lý tự tin Kỹ năng thuyết trình căn bản, sử dụng phi ngôn từ, cách thiết lập nội dung một bài thuyết trình hiệu quả.
Tư duy 2: Ứng dụng các công cụ mạnh Sơ đồ tư duy nâng cao, 6 mũ, brainstorming;
Ứng dụng cao cấp của 6 mũ trong giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, thiết lập dự án, tư duy tổng thể, tư duy hệ thống;
Các kỹ thuật học tập, ghi nhớ đạt hiệu quả cao;
Ứng dụng được 3 kỹ thuật brainstorming.
Teamwork 2 – Công cụ của đội Công cụ cốt lõi nhất trong một đội: Công cụ tư duy, giải quyết vấn đề, lập chiến lược, chiến thuật, lập kế hoạch, công cụ thông tin, công cụ phân tích, sử dụng nguồn lực.
Kỹ năng giải quyết vấn đề – Ra quyết định
(Tư duy 2 bonus)
Ứng dụng 6 mũ trong giải quyết vấn đề.
Nắm được cách thức mà một vấn đề nảy sinh, giải quyết vấn đề từ trước lúc có vấn đề.
Teambuilding 2 – Picnic ngoại thành Xả stress, tăng tính gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động trò chơi đồng đội trong quá trình đi chơi.
Level 3 Quản lý thời gian – Thói quen Lập kế hoạch trong những khoảng thời gian ngắn, Quản lý thực hiện việc thực hiện kế hoạch đó;
Tập luyện những thói quen tốt trong cuộc sống và công việc.
Thuyết trình 2 – Cảm xúc hội trường Nắm bắt và điều khiển được mạch cảm xúc của hội trường;
Giải pháp cảm xúc cho những kiểu hội trường khác nhau.
Nghệ thuật thuyết phục 1 Nắm được cốt lõi của việc thuyết phục người khác;
Các công cụ trong việc thuyết phục lòng người;
Có ý thức về nghệ thuật gây ảnh hưởng tới mọi người.
Giao tiếp 2 – Cấu trúc, truyền đạt Hiểu được cấu trúc của một cuộc giao tiếp đạt hiệu quả;
Sử dụng các phi ngôn từ, cấu trúc từ nội dung và sự đồng cảm tạo ra những công cụ truyền đạt hiệu quả.
Teamwork 3 – Quỹ giá trị của đội Hiểu được bản chất của một tổ chức là thực hiện quản lý và điều khiển quỹ giá trị của tổ chức đó;
Hiểu được quy luật tồn tại và phát triển của bất kì tổ chức nào là luân chuyển giá trị;
Sử dụng được công cụ để luân chuyển và sử dụng quỹ giá trị.
Teambuilding 3 – Picnic 2 ngày Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội; Thực hiện việc thiết lập kế hoạch xây dựng đội riêng trong tương lai.
Level 4 Tư duy 3 – Sáng tạo Nắm được các phương pháp sáng tạo;
Kỹ thuật sáng tạo 6 kiểu kích thích;
Ứng dụng tư duy sáng tạo, phương pháp rèn luyện sự sáng tạo mọi lúc mọi nơi.
Nghệ thuật thuyết phục 2 –
Tán tỉnh và lấy lòng người
Tháp Maslow – các nhu cầu của con người;
Hiểu quy tắc thuyết phục theo 5 loại nhu cầu của maslow;
Hiểu và điều khiển được cảm xúc của đối tác.
Kỹ năng office và thông tin Biết và nâng cao cách sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin; phân tích thông tin; ứng dụng trong lập kế hoạch;
Các kỹ năng văn phòng, tin học văn phòng và văn hóa công ty
Kỹ năng lập kế hoạch Ứng dụng các công cụ tư duy 6 mũ trong việc lập kế hoạch;
Kỹ năng thiết lập tầm nhìn, vạch mục tiêu và lập chiến lược cho bản kế hoạch, quản lý rủi ro và kiểm soát thực hiện.
Leadership 1 – Phong cách và bản chất Bản chất của sự lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo;
So sánh lãnh đạo và quản lý;
Các kỹ năng cần có của một người leader;
Hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức và hiểu biết về kỹ năng mềm.
Teambuilding 3 – Picnic 2 ngày Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội; Thực hiện việc thiết lập kế hoạch xây dựng đội riêng trong tương lai, chia sẻ tổng quan về KNM.
Level 5 Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm Hiểu được bản chất của mọi vấn đề trong kỹ năng mềm phần lớn phát sinh từ trí tuệ cảm xúc, việc điều khiển mọi hành vi cá nhân cũng là việc điểu khiển cảm xúc, hiểu được lãnh đạo cũng là khả năng điều khiển cảm xúc của người khác, ứng dụng được một số công cụ điều khiển cảm xúc.
Leadership 2 – Sức mạnh dẫn dắt Thiết lập và kiểm soát mục tiêu của người khác;
Truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần;
Hoạch định chiến lược, trao quyền và nguồn lực để thực hiện;
Giúp đỡ thành viên hoàn thành mục tiêu;
Kiểm soát thất bại, phân chia và gánh vác trách nhiệm.
Nghệ thuật thuyết phục 3 – Đàm phán Hiểu và sử dụng được một số nghệ thuật đàm phán, 12 quy tắc thuyết phục; bản chất của thuyết phục;
Thực hành thành thạo các nguyên tắc thuyết phục.
Tinh thần doanh nhân Quy luật tạo ra hoặc hoàn thiện giá trị trong kinh doanh;
Quy luật hệ thống kinh doanh, quy luật luân chuyển giá trị;
Tính trách nhiệm xã hội của doanh nhân khi thành đạt;
Công cụ phân tích thông tin, nguồn lực PEST, SWOT, BOSTON, BCG,…
Các công cụ marketing Phân tích thông tin; Hoạch định chiến lược marketing; hoạch định chiến thuật; ngân sách…;
Một số chiến lược và chiến thuật marketing thường dùng.
Lập và quản lý dự án, kế hoạch Đánh giá ý tưởng của dự án; Kiểm soát độ khả thi và khả năng sinh lãi, hoàn vốn và các yếu tổ khác trong dự án;
Thiết lập dự án, các yếu tố của dự án; kêu gọi đầu tư và quản lý nguồn lực trong dự án; đánh giá khả năng thực hiện…
Quản lý thực hiện dự án và kiểm soát các yếu tố phát sinh;
Teambuilding 3 – picnic 2 ngày Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội dự án; Thực hiện việc thiết lập dự án riêng và đánh giá ý tưởng của từng dự án.
Level 6 Khả năng ứng biến trước tình huống khẩn cấp, tình huống nguy hiểm, phản xạ an toàn cá nhân

Hướng tới một con người hoàn hảo

trong mọi suy nghĩ

và hành động, đạt tiêu chuẩn 4-H.

Xây dựng thói quen tốt cho cuộc sống, tập luyện các môn thể thao
Rèn luyện thói quen về chất lượng
Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác
Rèn luyện tính trung thành
Rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân và tự giải trí
Rèn luyện tính chăm chỉ sạch sẽ, gọn gàng, sắp xếp hợp lý
Rèn luyện sự tin cậy vào người khác
Rèn luyện tính kiên nhẫn, kiên định
Kỹ năng thay đổi linh hoạt, thích ứng môi trường mới
Kỹ năng tự học hỏi, tự mở rộng kiến thức, phương pháp tự học và chia sẻ các phương pháp tự học
Bài kiểm tra Đánh giá được năng lực hiện tại của mình;
Sau bài kiểm tra: thiết lập lại toàn bộ kế hoạch cho sự nghiệp và tiến hành thực hiện kế hoạch đó.

Cách áp dụng 4-H vào Quản trị cuộc đời theo kinh nghiệm của tôi, các bạn có thể thử áp dụng như sau:

  • Thấu hiểu bản thân? Hay trả lời các câu hỏi? Tôi là ai? Tôi như thế nào?
  • Nó cũng có thể giúp các bạn trả lời các câu hỏi: 1 năm nữa tôi là ai? Tôi như thế nào? … tương tự với 5 năm, 10 năm.
  • Yểm trợ cho Chiến lược sống của các bạn.
  • Hay chỉ đơn giản giúp các bạn rèn luyện cho mình những kỹ năng còn thiếu xót.
  • … Và còn rất nhiều các cách áp dụng khác mà các bạn có thể nghĩ ra và thử cho mình (như tôi đã sử dụng cho bài viết: Con đường của tôi)

Chúc các bạn có chiến lược thực sự phù hợp cho cuộc đời của mình.

Truong Du
 

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

Click Here to Leave a Comment Below 3 comments