HỌC VÀ LÀM BẰNG ĐAM MÊ

05 – Kế toán cho lãnh đạo – Tổng quan

Published in IPL - 0 Comments
05 - Kế toán cho lãnh đạo - Tổng quan

He he, môn học này rất hay, nếu biết tận dụng => có thể đọc được rất nhiều các thông tin tổng quan và chiến lược của 1 doanh nghiệp, hay 1 tập đoàn thông qua nó. Rất nhiều các vấn đề nó thể hiện theo nhiều chiều khác nhau và quan trọng nhất nó là 1 công cụ hữu ích cho việc ra quyết định của các leader! ^^

Phần đầu tiên: Tổng quan về kế toán.

>