03 – Hệ Thống Quản lý Doanh Nghiệp – Quản lý dự án

Hệ Thống Quản lý Doanh Nghiệp - Quản lý dự án

He he! Phần này thì đúng tủ của chàng nên việc nghiên cứu cũng nhanh gọn. Gửi mọi người tài liệu về quản lý dự án, toàn tiếng anh thôi, cố gắng mà nghiên cứu.

Lượng kiến thức khá nhiều => nếu tôi có ngồi tổng hợp đống này mất khá nhiều thời gian. Mọi người down tài liệu tự ngâm kíu! Trong tài liệu tôi gửi, có thiên hướng về quản lý dự án phần mềm, nhưng thực chất công việc quản lý như nhau đối với các dự án.

Các bạn down tài liệu tại đây! Tài liệu bao gồm:

1. Bài giảng về Quản Lý Dự Án của Đại Học Columbia, 12 file PowerPoint từ 1 => 12. Bài viết rất dễ hiểu, mọi người nên ngâm kíu trước để lấy các ý niệm. Trong tài liệu có trình bày khá tổng quan về PMI, kô phải cho Software! ^^

2. Quyển Project Management Body of Knowledge => tất tật các kiểu quản lý. PMI chọn 9 category quan trọng nhất để quản lý => thằng này nó cũng xoay quanh 9 category đó!

3. Quyển Rapid Development => thằng này dành cho quản lý dự án phần mềm. Nhưng các loại dự án khác đều có thể tham khảo được! ^^

4. Các template của quyển sách Quản lý dự án trong 1 trang giấy. Quyển này rất hay, sắp tới tôi sẽ tổng hợp lại thằng này. Nhưng để ngâm kíu hiệu quả nhất => các bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản của quản lý dự án, nếu đã từng làm 1 vài dự án thì càng tốt!

Phần này các bạn lên xem qua

03 - Hệ Thống Quản lý Doanh Nghiệp - Quản lý dự án

03 – Hệ Thống Quản lý Doanh Nghiệp – Quản lý dự án

Tạm giải thích như thế này  smile

1. Thiết lập dự án

Gồm 2 hoạt động chính:

– Xây dựng bản tuyên bố dự án: bản tuyên bố tự án thể hiện mục tiêu dự án, yếu tố tác động đến dự án, các ràng buộc, tổ chức dự án, quyền hạn, vai trò – trách nhiệm những vị trí quan trọng, các rủi ro,… ở mức độ tổng quát. Tất cả các dự án đều phải có bản tuyên bố dự án. Bởi tài liệu này định hướng hoạt động, là cơ sở để xác định và công nhận kết quả cuối cùng của dự án.

– Xác định những người liên quan: nhằm thu thập đầy đủ các thông tin có liên quan đến dự án. Xây dựng sơ bộ bộ máy nhân sự. Mục tiêu của quản lý dự án chính là cân bằng lợi ích, đưa ra tiếng nói chung của các bên liên quan.

2. Lập kế hoạch dự án

Xây dựng bản kế hoạch dự án cụ thể, toàn diện phải dựa trên các phương diện: yêu cầu của khách hàng, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân sự, truyền thông, rủi ro, đấu thầu, tích hợp… Bốn yếu tố để tạo nên bản kế hoạch dự án hoàn hảo là:

– Có sự tham gia của đầy đủ các bên (Bought-in)

– Thể hiện chính thức bằng văn bản tất cả 9 phương diện trên (Formal)

– Được phê duyệt bởi hội đồng xét duyệt kế hoạch (Approval)

– Tính khả thi (Realistic).

3. Thực thi dự án

Thực hiện đúng, đủ các công việc đã được vạch ra trong kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế triển khai và  tư suy chiến lược có sự sai số tương đối nên cấp quản lý dự án và nhân viên trực tiếp thực hiện các công việc cần có sự linh hoạt, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nhất định.

4. Kiểm soát dự án

Đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế để đưa ra điều chỉnh phù hợp và kịp thời (nếu cần). Sự điều chỉnh hoặc thay đổi có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc hoặc phải lập lại kế hoạch, tệ hơn là quay lại bước thiết lập dự án. Thay đổi là điều khó tránh khỏi trong các dự án. Những điều chỉnh hoặc thay đổi thể hiện tổ chức chưa tìm hiểu thật kỹ càng các thông tin liên quan, hiểu rõ mục tiêu, công việc, nên khi triển khai mới phát sinh ra các yêu cầu mới.

5. Kết thúc dự án

Đây là các hoạt động hoàn thiện để chính thức đóng lại dự án. Việc kết thúc dự án phải được thực hiện bài bản và đầy đủ. Nhà thầu bàn giao sản phẩm, nhận feedback từ khách hàng, sao lưu hồ sơ,… Giai đoạn kết thúc dự án không theo trình tự sẽ phát sinh nhiều rắc rối như các vấn đề liên quan đến pháp lý, trách nhiệm nhân sự,…. Điều này sẽ để lại cho tổ chức nói chung và các cá nhân trong nhóm dự án nói riêng những thiệt hại to lớn về tài chính và danh tiếng.

Chúc mọi người kô bị tẩu hỏa nhập ma! laugh

Trưởng Dư

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

>
error: Website được bảo vệ !!