03 – Hệ thống quản lý doanh nghiệp – ISO 9001-2008

03 - Hệ thống quản lý doanh nghiệp - ISO 9001-2008

He he! Nhân dịp nghiên cứu về ISO, vật vã mãi mới đủ các tài liệu về nó -> tiện thể giới thiệu mọi người. Download tại đây, Tài liệu bao gồm:

1. Tài liệu tổng quan về ISO – tiếng Việt, file: Tong Quan ISO.doc

2. Tài liệu giới thiệu chung về ISO – tiếng Việt, file: ISO.doc

3. Tài liệu TCVN ISO 9001:2008 – bản chuẩn tiếng Anh, file: TCVN ISO_9001-2008_(Euro)_English.pdf -> lùng hơn 1 ngày trời mới down được T_T

4. Tài liệu TCVN ISO 9001:2008 – bản tiếng Việt, file: TCVN ISO 9001-2008_Vietnamese.pdf

5. Tài liệu Implementation Guidance ISO 9001-2008 – bản chuẩn tiếng Anh, file: Implementation Guidance ISO 9001-2008.pdf

6. Tài liệu tham khảo, ISO 9001-2000 – bản tiếng Việt, file: ISO 9001-2000_Vietnamese.doc

Ngoài ra 1 loạt các tài liệu chuẩn lấy nguồn từ 1 số các Công Ty lớn -> kô public được. Ai có nhu cầu mail trực tiếp cho tôi, tôi sẽ thông tin lại! ^^

P/s: Nếu mọi người có đọc -> nên đọc theo thứ tự sau: 1 -> 2 -> 4(để lấy ý niệm) -> quay sang thằng 3 -> 5(có thể đọc thằng này trước sau khi đọc thằng 1 và thằng 2) -> … laugh

Truong Du

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

Click vào đây để lại Phản Hồi

Vui lòng nhập thông tin:

error: Website được bảo vệ !!